Kjøp/Salg av startplasser

Er du forhindret fra å delta, selg plassen din. Erfaringsmessig er det alltid noen som enten: har blitt skadet har hatt for høye treningsambisjoner skal i bryllup har blitt gravid eller rett og slett har kommet på bedre tanker… 😉 Heldigvis er det også ofte en del som var for sen til å melde deg…