Informasjon til beboere langs sykkelløypen til Oslo Triatlon.

Veiene er åpen for alminnelig ferdsel og vil ikke på noe tidspunkt bli stengt. Men det er politi til stede for å foreta regulering av trafikken og man kan risikerer kø, spesielt i kryssene Carl Kjelsens vei / Maridalsveien, langs Sognsveien, Maridalsveien/Frysjaveien og Brekkekrysset, det er også en politipost ved Maridalsveien/Gamle maridalsvei så det kan poteniselt bli regulert og litt kø her også, samt at det å kjøre bak syklister nok går saktere enn normalt.

Det vil være varierende med trafikk og antall syklister på veiene, men spesielt i tiden mellom kl. 09:30 til 11:30 og fra 13:30 til ca. 15:00

For oversikt over løypen og hvilket vaktmannskap vi har kan man se hele løypen i detalj her:
https://bikemaster.no/kart_v9_il.asp?rid=152