Informasjon til beboere langs sykkelløypen til Oslo Triatlon

Lørdag 10. august arrangeres Oslo Triatlon for 37 gang. Svømming og løping foregår ved Sognsvann, mens sykkeldelen går via Sognsveien og Carl Kjelsens vei, langs Maridalsveien inn i Maridalen 1-2 runder med vending ved Skar og Brekkekrysset.

Veiene er åpen for alminnelig ferdsel og vil ikke på noe tidspunkt bli stengt. Men det er politi til stede for å foreta regulering av trafikken og man kan risikerer kø, spesielt i kryssene Carl Kjelsens vei / Maridalsveien, langs Sognsveien, Maridalsveien/Frysjaveien og Brekkekrysset, Det er også en politipost ved Maridalsveien/Gamle Maridalsvei så det kan potensielt bli regulert og litt kø her også, samt at det å kjøre bak syklister nok går saktere enn normalt.

Det vil være varierende med trafikk og antall syklister på veiene, men spesielt i tiden mellom kl. 09:30 til 11:45 og fra 13:13 til ca. 15:00.

Merk at Frysjaveien er stengt. Denne veien er kun åpen for buss og beboere.

Vi takker dere på forhånd for at dere viser forståelse og samarbeidsvilje: Tusen takk!