Informasjon til beboere langs sykkelløypen til Oslo Triatlon

Lørdag 14. august arrangeres Oslo Triatlon for 38 gang. Svømming og løping foregår ved Sognsvann, mens sykkeldelen går via Sognsveien og Carl Kjelsens vei, langs Maridalsveien inn i Maridalen 1-2 runder med vending ved Skar og Brekkekrysset.

Veiene er åpen for alminnelig ferdsel og vil ikke på noe tidspunkt bli stengt. Men det er noe skilitng langs Carl Kjelsens vei som vil medfører mindre omkjøringer. Det er politi og stasjonære vakter (med begrenset politimyndighet) langs løypen for å foreta regulering av trafikken og man kan risikerer kø, spesielt i kryssene Carl Kjelsens vei / Maridalsveien, langs Sognsveien, Maridalsveien/Frysjaveien og Brekkekrysset, Det er også en politipost ved Maridalsveien/Gamle Maridalsvei så det kan potensielt bli litt kø her også, samt at det å kjøre bak syklister nok går saktere enn normalt.

Det vil være varierende med trafikk og antall syklister på veiene, men spesielt i tiden mellom kl. 09:30 til 11:45 og fra 13:13 til ca. 15:00.

Merk at Frysjaveien er stengt. for gjennomkjøring.

Buss Rute 25 er lagt om til Nordbergveien.

Vi takker dere på forhånd for at dere viser forståelse og samarbeidsvilje: Tusen takk!