Jonas er stevneleder for Oslo Triatlon og bidragsyter på alle fronter.